Privacyverklaring Les Cabanes de Rouffingnac

Inleiding

Les Cabanes de Rouffignac neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@lescabanesderouffingnac.com.

Wie is Les Cabanes de Rouffignac?

Les Cabanes de Rouffignac is een micro enteprise, wonende te Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Chemin des Maurezies 382, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer .........

Hoe gebruikt Les Cabanes de Rouffingac uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Les Cabanes de Rouffignac persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Les Cabanes de Rouffignac voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Les Cabanes de Rouffignac worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

                            

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, e-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde      

                               

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: NAW gegevens, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 4 weken        

                             

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde   

               

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde                                  

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde      

                               

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde            

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Les Cabanes de Rouffignac heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Les Cabanes de Rouffignac gegevens van andere partijen heeft verkregen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Les cabanes de Rouffignac over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

U kunt verzoeken dat Les Cabanes de Rouffignac uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Les Cabanes de Rouffignac te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Les Cabanes de Rouffignac of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht jouw persoonsgegevens van Les Cabanes de Rouffignac te verkrijgen. Les Cabanes de Rouffignac zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Les Cabanes de Rouffignac u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Les Cabanes de Rouffignac

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lescabanesderouffignac.com die zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Les Cabanes de Rouffignac een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Les Cabanes de Rouffignac uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•          Verwerkers in opdracht van Les Cabanes de Rouffignac.
•          Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Les Cabanes de Rouffignac.

Het kan zijn dat Les Cabanes de Rouffignac verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Les Cabanes de Rouffignac deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Les Cabanes de Rouffignac worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Les Cabanes de Rouffignac worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Van Lierop BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lescabanesderouffignac.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Les cabanes de Rouffignac uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@lescabanesderouffignac.com